Quyết định về việc bãi bỏ 14 Quyết định và 01 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

Quyết định về việc bãi bỏ 14 Quyết định và 01 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

Số kí hiệu 2356/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/08/2010
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh - UBND Thị
Người ký Nguyễn Hoàng Sơn

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
_______________
Số: 2356/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________
           Thủ Dầu Một, ngày 09 tháng 8 năm 2010
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc bãi bỏ 14 Quyết định và 01 văn bản
 do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
___________________
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND7 ngày 16 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương Khóa VII – Kỳ họp thứ 17 về việc bãi bỏ 14 Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành;
Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1140/TTr-SGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2010,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bãi bỏ 14 Quyết định và 01 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành (phụ lục kèm theo).
Điều 2. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Các Bộ: GD&ĐT, LĐTB-XH, Tài chính, Tưpháp;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- TT Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- LĐVP:Tỉnh ủy, Đòan ĐBQH-HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện ,thị xã;
- Trung tâm Công báo tỉnh, Website tỉnh Bình Dương;
- Chuyên viên VP: ĐĐBQH-HĐND, UBND tỉnh;
- Lưu VT, TH, HCTC.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Hoàng Sơn
Phụ lục
DANH MỤC BÃI BỎ
14 QUYẾT ĐỊNH VÀ 01 VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
(Kèm theo Quyết định số: 2356/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)
____________________________
1. Quyết định số 111/1998/QĐ.UB ngày 03 tháng 8 năm 1998 Về việc thu học phí, các khoản lệ phí và đóng góp xây dựng cơ sở vật chất trường lớp của ngành giáo dục – đào tạo năm học 1998-1999 và những năm tiếp theo.
2. Quyết định số 28/1999/QĐ-UB ngày 13 tháng 3 năm 1999 về việc ban hành một số chính sách đãi ngộ thêm đối với cán bộ, giáo viên, giáo sinh sư phạm và giáo viên trường THPT Chuyên Hùng Vương (kèm văn bản điều chỉnh số 40/CV.VP ngày 23 tháng 3 năm 1999).
3. Quyết định số 43/2007/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2007 về việc bãi bỏ mục II, Điều 1 trong Quyết định số 28/1999/QĐ.UB ngày 13/3/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
4. Quyết định số 49/2000/QĐ.UB ngày 13 tháng 3 năm 2000 về việc Ban hành mức thu học phí và một số chế độ chính sách áp dụng cho ngành Giáo dục – Đào tạo.
5. Quyết định số 94/2003/QĐ-UB ngày 04 tháng 3 năm 2003 về việc giải quyết một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, giáo viên và học sinh ngành giáo dục và đào tạo từ năm học 2002 – 2003 và các năm tiếp theo.
6. Quyết định số 109/2004/QĐ-UB ngày 19 tháng 8 năm 2004 về thu phí dự thi, dự tuyển vào các cơ sở dạy nghề công lập và bán công trong tỉnh (ban hành theo NQ số 13/NQ-HĐND ngày 06/8/2004).
7. Quyết định số 09/2004/QĐ-UB ngày 03 tháng 02 năm 2004 về việc thu phí dự thi, dự tuyển vào các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh.
8. Quyết định số 08/2004/QĐ-UB ngày 03 tháng 02 năm 2004 về việc không thu lệ phí thi tốt nghiệp, lệ phí tuyển sinh.
9. Quyết định số 203/2005/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2005 về việc ban hành chính sách cho cán bộ, giáo viên công tác tại 22 xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh Bình Dương.
10. Quyết định số 283/2005/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2005 về việc điều chỉnh các chính sách, chế độ của ngành Giáo dục – Đào tạo tỉnh Bình Dương.
11. Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2007 về việc điều chỉnh định mức, phương thức thu, chi một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên và học sinh ngành Giáo dục – Đào tạo.
12. Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2008 về việc điều chỉnh, bãi bỏ một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo.
13. Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2009 về chế độ hỗ trợ giáo viên và học sinh các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
14. Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2009 Về chế độ khen thưởng học sinh trúng tuyển đại học đạt điểm cao và học sinh giỏi khối giáo dục chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
15. Công văn số 1626/UB.VX ngày 19 tháng 4 năm 2005 về việc định mức khen thưởng cho các xã, huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục bậc Trung học./.
 

 File đính kèm

Thăm dò dư luận

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  1. Đang truy cập1
  2. Hôm nay16
  3. Tháng hiện tại9,733
  4. Tổng lượt truy cập1,157,549
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây